Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

bai
i nagle robi się tak bardzo źle. nie wiadomo dlaczego, ani przez co.. po prostu nagle pojawia się taki przeszywający smutek.  
Reposted fromkatalama katalama viaohshit ohshit
bai
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy? Czasami mam straszną ochotę to zrobić.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromtirarira tirarira viaohshit ohshit
bai
5314 6ec7
Reposted frompesy pesy viajeannes jeannes
bai
8964 4bf4
Reposted fromcountingme countingme viajeannes jeannes
bai
bai
0064 f350

January 16 2013

bai
I znów nie jest tak jak być powinno...
bai
I mówi, że by wpadła do mnie na seks i blanta,
Albo blanta i seks, albo na blanta seks i blanta.
Reposted bylobuss lobuss
bai

November 18 2012

bai
Gdy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie..
— krok w przód..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo vianatalkaaaa natalkaaaa

October 10 2012

bai
czasem ciężko jest odróżnić miłość od pożądania, tęsknotę od zwykłego przyzwyczajenia.
Reposted fromlabellavita labellavita
bai
bai
Życie to nie jest tylko stres, złość, źli ludzie. Są to także piękne chwile, miłość i przyjaźń, która mimo wszystko potrafi przetrwać.
Reposted fromlabellavita labellavita
bai
Kiedyś było inaczej, inne życie małolata.
W dorosłe życie wkraczał wtedy, kiedy umarł tata.
Pamięta jak mówił: " Synu, lekcje odrobiłeś ?
Bądź w domu na ósmą, dzisiaj nic się nie uczyłeś ".
A on na podwórko w piłkę grać z kolegami.
Pierwszy wyjazd na mecz, no i powrót z siniakami.

;-(

October 07 2012

bai
bai
bai
0282 d484
Reposted fromEinheit Einheit viazarazwracam zarazwracam

September 30 2012

bai
Bądź wierny sobie i nie poświęcaj się temu dla kogo jesteś nikim.
— malik
Reposted fromhope96 hope96
bai
0997 7863 500
Reposted fromdoublevodka doublevodka
bai
Reposted fromghasz ghasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl